นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี

คลังความรู้และข้อมูล => อุปกรณ์เชื่อมต่อและการควบคุม => ไมโครคอนโทรลเลอร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: NAWATTAKAM ที่ มีนาคม 31, 2019, 09:53:28 AM

หัวข้อ: Arduino แสดงภาพพื้นหลังของเว็บ
เริ่มหัวข้อโดย: NAWATTAKAM ที่ มีนาคม 31, 2019, 09:53:28 AM
ปกติ ภาษา Html ในการแสดงพื้นหลังจะใช้คำสั่ง

โค๊ด
<body background=" ภาพ.jpg"> 

แต่ในคำสั่งภาษาซี จะมีปัญหาในการใส่ " ในคำสั่ง print
แก้ไขโดยการใช้ รหัสแอสกีแทน คือ \34 หรือ \" แทน "

ตัวอย่างการใช้ ภาพจาก https://www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png

(https://www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png)


โค๊ด
client.println("<html>");

//////////////   แสดง <body background="https://www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png">

client.print("<body background=");
client.print("\34") ; 
client.print("https://www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png"); 
client.print("\34");
client.println(">");
         
client.println("</body>"); 
client.println("</html>");

(http://www.nawattakam.com/main/index.php?action=dlattach;topic=365.0;attach=39)