นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
การค้นหาขั้นสูง  

ผู้เขียน หัวข้อ: NodeMCU V3 เปิดปิด LED ผ่านเว็บ  (อ่าน 116 ครั้ง)

NAWATTAKAM

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 388
NodeMCU V3 เปิดปิด LED ผ่านเว็บ
« เมื่อ: มีนาคม 30, 2019, 12:26:39 PM »

จาก
https://robotics-za.blogspot.com/2015/06/nodemcu-v2-4-web-server-relay.htmlการต่อ
ขา -> LED ขา A -> ตัวต้านทาน -> ขา GND


โค๊ด
#include <ESP8266WiFi.h>

const char* ssid = "3BB_xxx"; //// ใส่ชื่อ wifi
const char* password = "YYYYYYYY";   //// ใส่พาสเวิร์ด wifi

String readStrings = ""; // สร้างตัวแปรมาเก็บข้อมูลค่าที่ส่งเข้ามา

int pin1 = 16; //(D0)
int pin2 = 5; //(D1)
int pin3 = 4; // (D2)
int pin4 = 2; // (D3)

WiFiServer server(80); //สร้าง object ของ class WiFiServer ขึ้นมาและส่งค่าพารามิเตอร์ 80 เพื่อกำหนดพอร์ต

void setup() {
  Serial.begin(9600); //กำหนด baudrate ที่ 115200
  delay(10);
 
  pinMode(pin1,OUTPUT); //เซต pin1 ให้เป็น output
  pinMode(pin2,OUTPUT); //เซต pin2 ให้เป็น output
  pinMode(pin3,OUTPUT); //เซต pin3 ให้เป็น output
  pinMode(pin4,OUTPUT); //เซต pin4 ให้เป็น output
 
  // Connect to WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid); //แสดงข้อความ Connecting to (ชื่อ SSID ที่เราตั้ง) ผ่านทาง Serial
 
  WiFi.begin(ssid, password); // เริ่มเชื่อมต่อไปยัง ssid และ password ที่เรากำหนด
 
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // ถ้ายังไม่เชื่อมต่อกับ wifi ให้ทำการวน loop ไปเรื่อย ๆ และ print ข้อความ ... ออกมา
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");//เมื่อเชื่อมต่อกับ wifi ได้แล้วให้ แสดง WiFi connected ผ่าน Serial
 
  // Start the server
  server.begin(); //ให้ทำการเริ่ม server
  Serial.println("Server started"); //แสดงข้อความว่า Server started ผ่าน Serial

  // Print the IP address
  Serial.println(WiFi.localIP()); //แสดง IP Address ทาง Serial

}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  WiFiClient client = server.available(); // สร้าง object ชื่อ client จาก class WiFiClient ให้เท่ากับ Server.available()
 
  if(client){ //ถ้ามี client เชื่อมต่อ ให้เข้าทำงานในเงื่อนไข
  Serial.println("Yes client"); // แสดง Yes client ทาง Serial
 
    while(client.connected()){ // ถ้าหาก client กำลังเชื่อมต่อ ให้เข้า loop
       if(client.available()){ // ถ้าเข้าเงื่อนไขนี้แสดงว่ามีข้อมูลผ่านเข้ามา
        char c = client.read(); // สร้างตัวแปร char เพื่อเก็บข้อมูลที่อ่านได้
       
       
       if(readStrings.length() < 100){ // ถ้าหากตัวแปร readStrings มีขนาดไม่เกิน 100 ก็ให้ตัวแปร readStrings เพิ่มข้อมูลจากค่าที่อ่านได้จาก server
         readStrings += c;
       }
   
        if(c=='\n'){// เมื่ออ่านข้อมูลเจอ \n ก็ให้ทำเงื่อนไขต่อไป
            Serial.println(readStrings); // แสดงข้อมูลที่อ่านได้ทั้งหมดแสดงผ่าน Serial
            client.print("HTTP/1.1 200 OK\r\n"); //send new page
            client.print("Content-Type: text/html\r\n\r\n");
            client.print("<!DOCTYPE HTML>\r\n");
            client.print("<HTML>\r\n");//html tag
            client.print("<HEAD>\r\n"); //
//            client.print("<meta http-equiv='refresh' content='10'/>\r\n");
            client.print("<meta name='apple-mobile-web-app-capable' content='yes' />\r\n");
            client.print("<meta name='apple-mobile-web-app-status-bar-style' content='black-translucent' />\r\n");
            client.print("<link rel='stylesheet' type='text/css' href='http://randomnerdtutorials.com/ethernetcss.css' />\r\n");
            client.print("<TITLE>NodeMCU Project</TITLE>\r\n");
            client.print("</HEAD>\r\n");
            client.print("<BODY>\r\n");//ในส่วนของ body คือสิ่งที่จะแสดงไปยังหน้า web
            client.print("<H1>NodeMCU Web Server Proect :D</H1>\r\n"); //สร้างหัวข้อความที่มีขนาด 1
            client.print("<hr />\r\n");//ขีดเส้นใต้
            client.print("<br />\r\n");  //ขึ้นบรรทัดใหม่
            client.print("<H2>Base on ESP8266 ESP-12E</H2>\r\n"); //สร้างหัวข้อความที่มีขนาด 2
            client.print("<br />\r\n");  //ขึ้นบรรทัดใหม่
            client.print("<a href=\"/?button1on\"><font color = \"green\">LED 1 On</font></a>\r\n");//สร้าง link เมื่อคลิกจะส่งค่าไปที่ server อ่านแล้วเอาไปควบคุม relay
            client.print("<a href=\"/?button1off\"><font color = \"red\">LED 1 Off</font></a><br />\r\n");   
            client.print("<br />\r\n");     
            client.print("<a href=\"/?button2on\"><font color = \"green\">LED 2 On</font></a>\r\n");
            client.print("<a href=\"/?button2off\"><font color = \"red\">LED 2 Off</font></a><br />\r\n");   
            client.print("<br />\r\n");
            client.print("<a href=\"/?button3on\"><font color = \"green\">LED 3 On</font></a>\r\n");
            client.print("<a href=\"/?button3off\"><font color = \"red\">LED 3 Off</font></a><br />\r\n");   
            client.print("<br />\r\n");
            client.print("<a href=\"/?button4on\"><font color = \"green\">LED 4 On</font></a>\r\n");
            client.print("<a href=\"/?button4off\"><font color = \"red\">LED 4 Off</font></a><br />\r\n");   
            client.print("<br />\r\n");
            client.print("<br />\r\n");
            client.print("<a href=\"/?buttonallon\"><font color = \"green\">           LED ALL On           </font></a>\r\n");
            client.print("<br />\r\n");
            client.print("<br />\r\n");
            client.print("<a href=\"/?buttonalloff\"><font color = \"red\">           LED ALL off          </font></a>\r\n");
            client.print("<br />\r\n");
            client.print("</BODY>\r\n");
            client.print("</HTML>\n");// ปิด tag
           
            delay(1);
           
            client.stop(); // เมื่อส่งไปแล้วก็ให้ client stop เพื่อหยุดการทำงาน
           
           
            //ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเช็คข้อความที่อ่านได้เพื่อไปควบคุม relay แต่ละ channel
            if(readStrings.indexOf("?button1on") > 0){
              Serial.println("1 on");
              digitalWrite(pin1,HIGH);
            }
           
            if(readStrings.indexOf("?button1off") >0){
              Serial.println("1 off");
              digitalWrite(pin1,LOW);
            }
           
            if(readStrings.indexOf("?button2on") >0){
              Serial.println("2 on");
              digitalWrite(pin2,HIGH);
            }
            if(readStrings.indexOf("?button2off")>0){
              Serial.println("2 off");
              digitalWrite(pin2,LOW);
            }
            if(readStrings.indexOf("?button3on")>0){
              digitalWrite(pin3,HIGH);
              Serial.println("3 on");
            }
            if(readStrings.indexOf("?button3off")>0){
              digitalWrite(pin3,LOW);
              Serial.println("3 off");
            }
            if(readStrings.indexOf("?button4on")>0){
              digitalWrite(pin4,HIGH);
              Serial.println("4 on");
            }
            if(readStrings.indexOf("?button4off")>0){
              digitalWrite(pin4,LOW);
              Serial.println("4 off");
            }
            if(readStrings.indexOf("?buttonallon")>0){
              digitalWrite(pin1,HIGH);
              digitalWrite(pin2,HIGH);
              digitalWrite(pin3,HIGH);
              digitalWrite(pin4,HIGH);
            }
            if(readStrings.indexOf("?buttonallof")>0){
              digitalWrite(pin1,LOW);
              digitalWrite(pin2,LOW);
              digitalWrite(pin3,LOW);
              digitalWrite(pin4,LOW);
            }
          readStrings = ""; //เมื่อจบโปรแกรมก็ให้ตัวแปร readStrings เคลียค่าทั้งหมด เพื่อรอรับค่าใหม่
        }//if(c == '\n')
       }//if(client.available())
      }//while(client.connected())
    }//if(client)
}//void loop()

เปิด seraial Monitor เพื่อดู IP ที่ได้รับ
ใช้โปรแกรมเข้าเว็บเช่น Chome เข้าไปที่ IP ที่ได้รับ
บันทึกการเข้า